1. 25/10/2018
  Podem definir blockchain simplement com un llibre registre de transaccions, que es troba distribuït i per tant està compartit i que no pot ser alterat ni modificat. Tot això dins d'un entorn basat …
  Arxivat a: Articles
 2. 25/10/2018
  D'acord amb Llei de societats de capital, quan una societat no està obligada a auditar-se, els socis que representin almenys un 5% del capital (per si sols o agrupats) poden sol·licitar al …
  Arxivat a: Articles
 3. 25/10/2018
  Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 4. 25/10/2018
  Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 5. 02/10/2018
  Pel que fa a la recaptació tributària, les estadístiques parlen per si soles. En els últims anys els ingressos tributaris a favor de la Hisenda Pública s'han vist incrementats considerablement, així …
  Arxivat a: Articles
 6. 02/10/2018
  S'ha modificat la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme amb la finalitat d'incorporar la Directiva 2015/849, que estableix obligacions addicionals a …
  Arxivat a: Articles
 7. 28/03/2018
  A partir del pròxim 25 de maig de 2018 entra en vigor el nou Reglament Europeu General de Protecció de Dades, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades …
  Arxivat a: Articles
 8. 28/03/2018
  El Tribunal Suprem, en una sentència recent, s’ha pronunciat sobre la polèmica qüestió de la retribució dels administradors i el seu control per part dels socis, dictaminant que la retribució dels …
  Arxivat a: Articles
 9. 28/03/2018
  Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 10. 28/03/2018
  Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 11. 19/02/2018
  El passat 30 de desembre es van publicar en el Boletín Oficial del Estado una sèrie de Reials Decrets que modifiquen els reglaments de desenvolupament de la Llei General Tributària, així com els …
  Arxivat a: Articles
 12. 19/02/2018
  Era la disposició més esperada doncs es prorroguen els límits dels mòduls per a l'exercici 2018. L'article 2 pròrroga per al període impositiu 2018 els límits quantitatius que delimiten l'àmbit d'…
  Arxivat a: Articles
 13. 19/02/2018
  Les principals modificacions són les següents: En l'àmbit de la gestió censal s'incorpora l'obligació de comunicar els successors a la declaració de baixa del Cens d'Empresaris, Professionals i …
  Arxivat a: Articles
 14. 19/02/2018
  Les principals modificacions són les següents: S'homogeneïtza el tractament de les derivacions de deute d'ens externs de manera que l'Agència Estatal d'Administració Tributària serà la competent, …
  Arxivat a: Articles
 15. 19/02/2018
  Les principals modificacions són les següents: En els supòsits de declaració de responsabilitat, es requerirà, si escau, la conformitat expressa a l'efecte de l'aplicació en les sancions de la …
  Arxivat a: Articles
 16. 19/02/2018
  IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES ________________________________________ Beques al estudi i de formació d’investigadors Amb efectes a partir d’1 de gener de 2018, s’eleven els imports …
  Arxivat a: Articles
 17. 19/02/2018
  Subministrament immediat d’informació - SII La implantació des del passat 1 de juliol del nou sistema de confecció de llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària (SII), …
  Arxivat a: Articles
 18. 19/02/2018
  Tot empresari i societat ha de realitzar la legalització dels seus llibres comptables en el termini de quatre mesos a comptar des de la data de tancament de l'exercici comptable. Si l'exercici …
  Arxivat a: Articles
 19. 29/01/2018
  El Reial Decret-Llei 18/2017, ha modificat el Codi de comerç, la Llei de societats de capital i la Llei d'auditoria de comptes amb l'objectiu d'augmentar la informació no financera de l'informe de …
  Arxivat a: Articles
 20. 29/01/2018
  Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
Anterior Pàgina 2 de 4 Següent