1. 27/02/2019
  Mitjançant el Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç a Espanya es modifica l'article …
  Arxivat a: Articles
 2. 27/02/2019
  La Llei 11/2018 per la qual es modifica el Codi de Comerç, la Llei de societats de capital i auditories de comptes, entre altres novetats, ha introduït una modificació per la qual els socis poden …
  Arxivat a: Articles
 3. 21/01/2019
  S'ha aprovat el Reial decret 1512/2018, pel qual es modifica entre d’altres, el reglament sobre l'IVA i el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, que inclouen novetats en …
  Arxivat a: Articles
 4. 21/01/2019
  El passat 28 de desembre es va publicar la Llei 11/2018, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 …
  Arxivat a: Articles
 5. 21/01/2019
  Per a les empreses i PIMES a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 6. 21/01/2019
  Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 7. 18/12/2018
  Actualment s'està tramitant a les Corts Generals la proposició de llei per aplicar un sistema de sancions contra la morositat en administracions públiques i empreses del sector privat.
  Arxivat a: Articles
 8. 18/12/2018
  Per a l'aplicació de determinats règims fiscals especials s’ha d'exercitar l'opció davant l'Administració Tributària abans del 31 de desembre i tenir en compte tots els models i obligacions tributà…
  Arxivat a: Articles
 9. 18/12/2018
  Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 10. 18/12/2018
  Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 11. 05/12/2018
  Les empreses han de preparar els seus plans de contingència per mitigar els efectes de la sortida del Regne Unit de la UE el 2019. El Regne Unit es convertirà, a partir de les 00.00 hores del 30 de …
  Arxivat a: Articles
 12. 05/12/2018
  Una empresa familiar ha de superar les dificultats que comporten les relacions entre la família i el negoci, i en aquest sentit el protocol familiar és una eina eficaç per establir unes normes …
  Arxivat a: Articles
 13. 05/12/2018
  Degut al seu interès, els adjuntem l'enllaç a l'article publicat al diari digital elEconomista.es: "El Congreso ha modificado, una vez más, las condiciones para que un socio pueda separarse de la …
  Arxivat a: Articles
 14. 25/10/2018
  que les prestacions per maternitat estiguin exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Amb aquesta mesura, aquells que haguessin percebut aquestes prestacions els anys 2014, 2015, …
  Arxivat a: Articles
 15. 25/10/2018
  Podem definir blockchain simplement com un llibre registre de transaccions, que es troba distribuït i per tant està compartit i que no pot ser alterat ni modificat. Tot això dins d'un entorn basat …
  Arxivat a: Articles
 16. 25/10/2018
  D'acord amb Llei de societats de capital, quan una societat no està obligada a auditar-se, els socis que representin almenys un 5% del capital (per si sols o agrupats) poden sol·licitar al …
  Arxivat a: Articles
 17. 25/10/2018
  Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 18. 25/10/2018
  Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles
 19. 02/10/2018
  Pel que fa a la recaptació tributària, les estadístiques parlen per si soles. En els últims anys els ingressos tributaris a favor de la Hisenda Pública s'han vist incrementats considerablement, així …
  Arxivat a: Articles
 20. 02/10/2018
  S'ha modificat la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme amb la finalitat d'incorporar la Directiva 2015/849, que estableix obligacions addicionals a …
  Arxivat a: Articles
Anterior Pàgina 2 de 4 Següent