Skip to content

Salut

El sector salut està experimentant un fort creixement, tant per l’increment de les inversions en els grups nacionals com per l’entrada d’inversors externs i nous mercats i sinergies amb el sector públic. AUDRIA pot contribuir al seu desenvolupament en operacions de compra venda, fusions, així com amb l’auditoria, l’assessorament financer, fiscal i legal expert. Coneix tots els nostres serveis.

Persona de contacte
Ángel Ortiz