El Cash Pooling (gestió centralitzada de la tresoreria): Què és i per a què serveix a les empreses?

El Cash Pooling és una bona alternativa per controlar la tresoreria dels grups d’empreses o la d’aquelles empreses amb diverses delegacions o establiments.

Si la seva empresa té diversos comptes en una mateixa entitat -perquè té diferents delegacions, o perquè vol controlar determinats moviments de forma separada-, és possible que en alguna ocasió hagi pagat interessos per descobert en algun d’ells quan en algun altre compte tenia saldo més que suficient. Doncs bé, aquesta situació es pot evitar contractant amb el seu banc un servei de Cash Pooling.

Què és el Cash Pooling?

El Cash Pooling és un concepte econòmic anglosaxó que implica una gestió centralitzada o descentralitzada de la tresoreria i que és font de finançament. Això té implicacions sobretot a nivell de grups empresarials.

Qualsevol empresa, a la seva fundació, normalment és una companyia petita o fins i tot microempresa. Per això, la gestió de tresoreria sol estar 100% centralitzada. Tot i això, quan les situacions empresarials creixen, i es compliquen, el Cash Pooling pot ser una opció.

Cada societat pot tenir la seva gestió de tresoreria centralitzada, o bé és possible que una empresa matriu sigui la que gestiona tota la tresoreria de tot el grup. El Cash Pooling seria, per tant, aquella situació en què tota la tresoreria es transfereix a un únic compte bancari. D’aquesta manera, en tenim dos tipus: el físic i el de compte únic.

Diferents comptes

El Cash Pooling físic vol dir que tots els comptes d’un mateix grup d’empreses responen davant de tots els deutes amb tercers. El Cash Pooling de compte únic significa que només el compte de la matriu és l’encarregada d’executar els pagaments.

Aquest instrument és factible fer-lo a empreses del mateix grup a nivell nacional. No considerem que hi hagi problemes per fer aquest tipus d’operacions bancàries a nivell nacional fins i tot amb un sol banc i comptes diferents. Però el problema arriba quan volem escalar-ho a nivell europeu o internacional. És complicat trobar entitats bancàries amb sucursals a tota la Unió Europea. Per no dir el problema que pot ser un canvi de divisa.

Finalment, cal indicar que el Cash Pooling pot servir per redistribuir l’efectiu i equilibrar la liquiditat a les empreses del grup, redistribuint els excedents de tresoreria cap a aquelles empreses del grup amb necessitat de finançament, optimitzant, per tant, el resultat financer del grup.

D’altra banda, i entrant ja en matèria jurídica, el Cash Pooling pot esdevenir, en cas de conflicte laboral, motiu de demanda contra tot el grup d’empreses. Per tant, una eina de control dels diners pot arribar a ser negativa en cas de demanda dels treballadors.