Skip to content

Verificació de l'estat d'informació no financera Mesurar, supervisar i gestionar el rendiment de les empreses i el seu impacte en la societat

financial-2860753_1920

Verificació de l’estat d’informació no financera

La divulgació d’informació no financera contribueix a mesurar, supervisar i gestionar el rendiment de les empreses i el seu impacte en la societat. Alhora, resulta essencial per a la gestió de la transició cap a una economia mundial sostenible que combini la rendibilitat a llarg termini amb la justícia social i la protecció del medi ambient. En aquest context, amb la finalitat de millorar la coherència i la comparabilitat de la informació no financera divulgada, algunes empreses han de preparar un Estat d’Informació No Financera que contingui informació relativa, almenys, a qüestions mediambientals i socials, així com relatives al personal, al respecte dels drets humans i a la lluita contra la corrupció i el suborn. Amb l’entrada en vigor de la Llei 11/2018 de 28 de desembre i com a conseqüència de l’aplicació de la Directiva Europea 2014/95/ UE, les empreses obligades han d’incloure una descripció de les polítiques de resultats i riscos vinculats a aquelles qüestions en l’informe de gestió de l’empresa o, en el seu cas, en un informe separat corresponent al mateix exercici que inclogui el mateix contingut i compleixi els requisits exigits

Cal destacar l’obligació de presentar l’Estat d’Informació No Financera per a aquelles empreses amb més de 250 empleats que compleixin a més amb els requisits establerts en la llei.

Així mateix l’Estat d’Informació no Financera haurà de ser verificat per un prestador independent de serveis de verificació. Audria Auditoría y Consultoría, compta amb l’experiència i acreditació adequada, seguint els mateixos principis de professionalitat, ètica, imparcialitat i independència que ja aplica en tots els seus serveis.