Skip to content

Entitats no lucratives

Les entitats sense ànim de lucre juguen un paper cada vegada més rellevant en les societats actuals. Aquest tipus d’entitats s’impliquen progressivament en esferes més àmplies de l’economia, confluint en col·laboració i/o concurrència, tant en el sector públic com en el sector privat.

AUDRIA té un equip de professionals amb dilatada experiència en aquest sector. Comptem amb molts clients en aquest àmbit que han crescut al nostre costat, desenvolupant la seva activitat a través de fundacions, associacions, ONG’s de desenvolupament, federacions o confederacions.

En un context en el qual aquestes organitzacions dediquen tots els seus esforços a aportar un benefici social a la societat a través del compliment de la seva finalitat, sovint la gestió financera de l’entitat i el compliment de les seves obligacions comptables i fiscals es converteixen en el seu taló d’Aquil·les.

En aquest sentit, des d’AUDRIA ajudem a la millora dels processos i del funcionament d’aquestes entitats des de qualsevol dels nostres serveis, ja sigui des de l’auditoria dels comptes anuals, la revisió de la justificació de subvencions, l’assessorament fiscal o la consultoria.

Som conscients que aquestes entitats presenten unes peculiaritats que cal considerar i que, per a ajudar-les a millorar i a mitigar els possibles riscos que poguessin derivar-se de la seva activitat, és necessari entendre el seu entorn, els seus objectius i la seva finalitat.

Persona de contacte
  Albert Puig