Skip to content

Indústria i automoció

Un dels fets característics de la indústria és l’elevat grau de competència, aguditzat amb la globalització, que l’obliga a una revisió permanent dels processos productius amb l’objectiu de reduir costos i millorar l’eficàcia per atraure inversions i garantir la continuïtat de l’activitat.

Un dels majors reptes de la indústria espanyola i europea és emprendre un procés de transformació digital amb l’objectiu de complir les exigències d’una societat altament tecnològica, cada vegada més exigent.

L’automoció és un sector estratègic per a l’economia espanyola, tant per la seva aportació al PIB nacional com per l’ocupació que genera. Té un alt potencial exportador, un alt grau d’automatització i és un dels principals inversors en R+D+i del país, a més de ser un promotor d’empreses auxiliars del sector molt ampli.

La contrastada experiència d’AUDRIA en la prestació de serveis a destacades empreses fabricants, distribuïdores i auxiliars, avalen els serveis d’auditoria i consultoria de la firma al sector industrial, de l’automoció i logístic, i li permet proporcionar valor afegit en els diferents àmbits d’assessorament.

Persona de contacte
  Lluís Prims