Des de l´1 d´octubre la jornada a temps parcial equivaldrà a un dia complet cotitzat

Des del passat 1 d’octubre del 2023, el treball a temps parcial s’ha equiparat amb el treball a temps complet a efectes del còmput dels períodes de cotització necessaris per al reconeixement de les pensions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, naixement i cura de menor.

L’informem amb gran interès sobre una rellevant modificació a la Llei General de la Seguretat Social (LGSS), la qual va entrar en vigor el passat 1 d’octubre de 2023. En concret, des d’aquesta data el treball a temps parcial s’equipara amb el treball a temps complet, a efectes del còmput dels períodes necessaris per causar dret a les prestacions, els anomenats períodes de carència.

Aquesta modificació té un impacte significatiu en el còmput dels períodes de cotització necessaris per al reconeixement de diverses prestacions de la Seguretat Social, com ara jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, naixement i cura de menor.

Canvi significatiu en el còmput de períodes de cotització

El canvi en qüestió està plasmat al Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, que introdueix una modificació a l’article 247 de la LGSS. Aquesta modificació estableix que “s’equipara el treball a temps parcial amb el treball a temps complet a efectes del còmput dels períodes cotitzats per al reconeixement de les pensions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, naixement i cura de menor”. Això significa que es consideraran els períodes cotitzats com a dies complets, sense importar la durada de la jornada laboral realitzada en cadascun.

Retroactivitat: aplicació a períodes treballats a temps parcial anteriors i posteriors a l’1 d’octubre del 2023

És important destacar que aquesta modificació opera amb retroactivitat pel que fa als períodes treballats a temps parcial. Això significa que afecta tant als períodes anteriors com posteriors a l’1 d’octubre de 2023 pel que fa a l’accés i el càlcul de les prestacions de la Seguretat Social. No obstant, és fonamental entendre que aquesta modificació no té efecte retroactiu per als fets causants (quan es genera el dret) anteriors a aquesta data.

Aquesta modificació representa un canvi significatiu en la manera en què es comptabilitzen els períodes de cotització, i pot tenir un impacte important en els beneficis de seguretat social dels treballadors a temps parcial.