Skip to content

Política de Privacitat

1.-INFORMACIÓ GENERAL

La companyia AUDRIA  AUDITORIA Y CONSULTORIA, S.L.P. (d’ara endavant Audria) és una societat mercantil professional de nacionalitat espanyola amb domicili social a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 645, 6è 2a., i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 43072, foli 0068, full B-420742, amb C.I.F. nº: B-65732141,

Vostè es pot posar en contacte amb Audria de la següent manera:

Correu ordinari: Gran Via de les Corts Catalanes 645, 6è 2a. – 08010 Barrcelona

Telèfon: +34 934 515 156

E-mail: audria@audria.net

2.- CONDICIONS D’ÚS

Els continguts d’aquesta web tenen caràcter merament informatiu dels serveis professionals que Audria ofereix en cada moment als seus clients.

Quan l’usuari accedeix a la web i hi navega s’obliga a utilitzar-la conforme a la legislació vigent en cada moment i a les condicions establertes en aquest Avís Legal, la moral i  els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’usuari respondrà davant d’ Audria i /o davant tercers, de qualsevol dany i perjudici que es pugui causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. 

L’accés i navegació per aquest lloc web implica acceptar i conèixer les advertències legals que es recullen aquí.

Aquest avís legal podrà patir modificacions de qualsevol tipus quan Audria ho consideri necessari o per adequar-se als canvis legislatius i/o avançaments tecnològics que es puguin produir en un futur.

L’usuari d’aquest lloc web s’ha d’abstenir, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui haver-hi instal·lat. En aquest sentit, Audria podrà prohibir l’accés a aquest lloc web a qualssevol usuari que tingui conductes il·lícites.

3.- PROPIETAT  INTEL·LECTUAL  I INDUSTRIAL

© 2012 AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA, S.L.P Tots els drets reservats.

Tots els continguts presents en la web, entenent per aquests a títol enunciatiu i no limitatiu, els textos, imatges, fotografies, sons, fitxers, logotips, codis font, combinacions de colors, o qualsevol altre element, així com la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa i  els programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i utilització estan subjectes al dret de propietat industrial i intel·lectual i pertanyen a Audria o a tercers, és per això que l’usuari els podrà utilitzar exclusivament pel seu ús personal i privat i es compromet a no utilitzar-los amb finalitats comercial ni a la seva explotació, distribució, reproducció, comunicació pública, utilització de tècnica d’enginyeria inversa, o a modificar-los o alterar-los o descompilar-los sense la corresponent autorització prèvia del titular i per escrit a menys que es trobi legalment permès. 

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat d’Audria o de tercers, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al lloc web atribueixi a l’usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius ni sobre cap dels continguts que hi figuren.  

4.- POLÍTICA PROTECCIÓ DE DADES – RGDP

Audria, ens comprometem a assegurar que les seves dades de caràcter personal es troben protegides i no s’utilitzen de forma indeguda. Al facilitar-nos les seves dades i utilitzar el nostre lloc web, entenem que ha llegit i comprès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s’exposen.

Audria assumeix la responsabilitat de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea (Reglament general de protecció de dades – Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, RGPD-) i té l’objectiu de tractar les seves dades de manera lícita, lleial i transparent.

I. Responsable del tractament de les seves dades personals

Audria és una societat professional de nacionalitat espanyola amb domicili social a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 645, 6è 2a., i C.I.F. nº B65732141.

II. Finalitats principals del tractament de les seves dades personals

Dades de clients d’Audria

Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, enviar informació sobre els serveis, activitats i esdeveniments d’interès d’Audria, així com documents, opinions, newsletters, articles i altres enviaments informatius, a més de qüestionaris de satisfacció i altres col·laboracions d’interès per als clients d’Audria. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a Audria estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Dades de proveïdors d’Audria

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de realitzar comandes i registrar les factures dels serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en que existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si Audria estem a tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Dades de candidats a treballar a Audria

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de mantenir-li informat de les diferents vacants a un lloc de treball que es produeixin a la nostra organització. Les dades proporcionades es conservaran fins l’adjudicació del lloc de treball o fins que vostè exerceixi el seu dret de cancel·lació. Per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Les dades no es cediran a tercers.

Dades de patrocinadors i col·laboradors d’Audria

Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació, així com per informar de les activitats, serveis i campanyes d’Audria.

Dades de contacte

Tractem les seves dades recollides a través del formulari de contacte per a la gestió de les seves consultes dirigides a Audria.

Dades d’assistents a cursos, congressos i jornades

Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, així com enviar informació sobre els serveis, activitats formatives i esdeveniments d’interès d’Audria.

Dades de cookies

Podem utilitzar cookies quan l’usuari navega per les diferents pantalles i pàgines de la nostra web amb la finalitat de reconèixer als usuaris per poder oferir-los un millor servei i més personalitzat. No obstant, l’usuari podrà controlar el nivell de seguretat del seu equip mitjançant l’opció corresponent que tingui el seu programa navegador.

A més, la informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret ni identificat.

III. Com recaptem les seves dades personals

Informació que vostè ens facilita

Recaptem les dades personals que vostè ens facilita a través de la nostra web, mitjançant formularis d’alta o camps a completar, inscripció a la nostra newsletter, o a través del correu electrònic.

En el moment de recollida serà informat de la nostra política de protecció de dades.

Informació que recaptem de les seves visites a la nostra web

Recaptem i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten la nostra web, ja sigui perquè vostè ens faciliti aquesta informació de forma activa o es trobi simplement navegant a la nostra web. Aquesta informació es recapta a través de cookies. Per a més informació consulti la política de cookies.

IV. Terminis de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran en la mesura que les necessitem a fi de poder utilitzar-les segons la finalitat per la qual van ser recaptades i segons la base jurídica del tractament de les mateixes d’acord amb la llei aplicable.

Mantindrem les seves dades personals mentre existeixi una relació o mentre no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació o limitació del tractament de les seves dades. En aquests casos, bloquejarem les seves dades, sense donar-li cap ús, mentre puguin ser necessàries per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.

V. Legitimació per al tractament de les seves dades personals

La base legal per al tractament de les seves dades personals es:

– Per compliment de la relació amb els clients.
– Per compliment de diferents obligacions legals.
– Per interès legítim, per exemple, per motius de seguretat, gestionar consultes o sol·licituds.
– Amb el seu consentiment, per a l’enviament d’informació sobre Audria.
– L’oferta de serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte o la relació existent entre les parts.

VI. Destinataris de la comunicació de dades personals

Audria comunica les dades personals a prestadors de serveis que puguin actuar com a encarregats de tractament de dades, (serveis de T.I.). Aquestes terceres empreses únicament tenen accés a les dades personals necessàries per dur a terme el servei. Se’ls hi exigeix que mantinguin en confidencialitat la seva informació personal i no poden utilitzar-la de cap altra forma que aquella que els hem sol·licitat.

La web d’Audria es troba allotjada a Perception Technologies, S.L., amb CIF nº B62370473, i amb domicili social a la carretera de Cànoves, 16, entresòl 1ª – 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona), Espanya.

El correu electrònic està gestionat per Ingenieria de Equipos Informáticos, S.A. amb CIF nº A62543665, i amb domicili social al carrer dels Pous 20 – Pol. Ind. Cidesa – 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona), Espanya.

VII. Dades de menors

Si l’usuari fos menor d’edat, es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis de la web. Audria s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

VIII. Els seus drets quan ens facilita les seves dades personals

Quins drets li emparen en relació al tractament de les seves dades?:

– Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
– Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
– Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
– Dret a oposar-se al tractament.
– Dret a la portabilitat de les dades.
– Dret a retirar el consentiment prestat.

Accés/rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a l’execució del contracte.

Limitació: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Oposició: els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Audria deixarà de tractar les dades, tret que hi hagin motius legítims, imperiosos  per l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i les mantindrem degudament bloquejades durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.

Igualment, l’interessat té dret a oposar-se a la presa de decisions individuals automatitzades que poguessin produir efectes jurídics o afectar-li significativament.

Portabilitat: les persones interessades poden sol·licitar i rebre les dades que les incumbeixin i que ens hagin facilitat o sol·licitar que les enviem a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.

Quan respondrem a la seva sol·licitud?

Respondrem a les seves peticions el més aviat possible i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se altres uns dos mesos en cas que sigui necessari, tenint en compte la complexitat i el número de sol·licituds. El responsable informarà a l’interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

Vostè té dret a retirar el seu consentiment?

L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de les seves inscripcions o aportació de dades.

A on s’ha de dirigir per a l’exercici dels seus drets?

Per a l’exercici dels seus drets, l’interessat podrà remetre carta amb totes les seves dades, incloent fotocopia del DNI o passaport i indicació del dret que s’exerceix dirigint-se a AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA, S.L.P., Gran Via de les Corts Catalanes 645, 6è 2a., 08010 de Barcelona, e-mail: audria@audria.net.

Vostè té dret a reclamar?

Quan no estigui satisfet de l’exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant la Autoridad Nacional de Control. A aquests efectes, s’ha de dirigir davant l’ Agencia Española de Protección de Datos.

IX. Seguretat

Audria adopta i actualitza les seves mesures de seguretat organitzatives i tècniques amb la finalitat que el tractament de dades personals que realitza sigui conforme amb els requisits de la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea.

X. Comunicacions electròniques

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, l’informem que les adreces de correu electrònic podran ser utilitzades per a l’enviament d’informació de la nostra organització. Si no desitja rebre informació o vol revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades preguem ho faci de la forma a dalt indicada o dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: audria@audria.net.

XI. Modificacions a la present informació de protecció de dades

Audria es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. Qualsevol modificació d’aquesta Política serà publicada en el lloc web.

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

La utilització d’aquesta web es realitza per compte i risc de l’usuari. Audria no es responsabilitza del mal ús que l’usuari pugui fer d’aquest lloc web.

Audria no es responsabilitza d’errades o bé omissions que pugui patir aquest lloc web ni tampoc es podrà considerar responsable de qualssevol danys derivats de la utilització de la web ni per qualsevol actuació realitzada en base a la informació que hi conté.

Audria no garanteix l’absència de virus o d’altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions tècniques als sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.  En conseqüència, Audria no respon pels danys i prejudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

6.-RESOLUCIÓ DE CONTROVERSIAS

Qualsevol qüestió litigiosa o, en general controvèrsia que pugui sorgir en relació amb l’ús d’aquest lloc web serà resolta conformement a la legislació espanyola pels Jutjats i Tribunals de Barcelona, als quals es sotmeten les parts de forma expressa i renunciant al fur propi que els correspongui, si no es soluciona de mutu acord.

7.- NEXIA INTERNATIONAL LIMITED

És una companyia registrada a la Illa de Man que opera la xarxa internacional Nexia i no presta serveis en el seu propi nom o en qualsevol altre. Nexia International Limited i els membres de la xarxa internacional Nexia (incloent aquells membres que operen sota el nom que inclou la paraula NEXIA) no són part d’una societat internacional. Nexia International Limited no accepta cap responsabilitat per la comissió de qualsevol acte, o omissió per actuar o de les responsabilitats de qualsevol dels seus membres. Cada firma membre a la xarxa internacional Nexia és una entitat legalment independent.

Les marques NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA i el logotip de NEXIA són propietat de Nexia International Limited i s’utilitzen sota llicència.
Referències a Nexia o Nexia International-ho són a Nexia International Limited o a la xarxa de firmes Nexia International.

Per a més informació, visita www.nexia.com