Com es calcula el valor d’una empresa?

Àngel Ortiz, soci d’Audria Auditoria i Consultoria, explica com es calcula el valor d’una empresa, és a dir, el valor del conjunt d’elements materials, immaterials i humans que la integren. Es tracta d’un procés complicat que té un impacte significatiu en la presa de decisions empresarials i, per això, i per garantir-ne una valoració precisa, és recomanable buscar l’assessoria d’experts financers i comptables.

Tal com afirma Àngel Ortiz, la valoració d’una empresa proporciona informació crucial per a la presa de decisions estratègiques i, en conseqüència, ajuda els propietaris, els directius i els accionistes a comprendre el valor actual del seu negoci.

Així mateix, quan una empresa busca finançament, la valoració és un factor crític, ja que els inversors volen comprendre el valor del negoci abans d’invertir el seu capital. A més, la valoració d’una empresa és un component essencial en la planificació financera a llarg termini perquè permet a les empreses establir objectius financers realistes i desenvolupar estratègies per assolir-los.

Tal com remarca el soci d’Audria Auditoria i Consultoria, és important conèixer que hi ha regulacions fiscals i legals que requereixen una valoració precisa de l’empresa en certes situacions, com en transaccions comercials, herències o litigis, i complir amb elles és fonamental per evitar problemes legals i fiscals.

En definitiva, la valoració és una eina útil per mesurar el rendiment de l’empresa al llarg del temps i, a més, pot ajudar a identificar riscos i debilitats en l’entitat.