Skip to content

Serveis

AUDRIA és una part de la seva empresa que l’ajuda i acompanya en la presa de decisions

Què és per nosaltres el Servei?

Per nosaltres, el concepte de servei es tradueix en solucionar problemes, detectar oportunitats i convertir el consell en acció. La nostra missió és acompanyar i aportar valor a les empreses i institucions que ens contracten. Ho aconseguim amb la confiança depositada pels nostres clients, la personalització dels serveis, la proximitat, el talent i el rigor professional del nostre equip.

Què ofereix AUDRIA?

AUDRIA i tota la xarxa NEXIA ofereix als seus clients un assessorament integral que permet a les empreses centrar-se en desenvolupar el seu negoci amb la tranquilitat de comptar amb un equip que és molt més que un proveïdor extern de serveis. AUDRIA és una part més de l’empresa que ajuda a prendre decisions, acompanya en els processos d’internacionalització, en la incorporació de noves formes de treball o producció, fusions, llançament de nous productes, relleu en la direcció, etc.

Els nostres serveis

Auditoria

Qualitat, independència, integritat i proximitat són els fonaments dels serveis d’auditoria d’AUDRIA i adaptats a la necessitat de cada client.

Due Diligence i valoració d'empreses

AUDRIA va més enllà de la revisió tradicional i l’anàlisi financera buscant les veritables claus de l’operació.

Viabilitat, pla de negoci i reestructuració

T’ajudem a preparar plans estratègics que garanteixin la viabilitat de l’empresa a mitjà i llarg termini.

Serveis integrals a PIMES

El treball, més enllà del suport comptable o fiscal, es basa a realitzar un adequat diagnòstic de les necessitats de les petites i mitjanes empreses.

Forensic

Queden recollits tots els serveis que, partint de l’auditoria o l’assessorament financer, venen o poden venir derivats de litigis.

Verificació de l'estat d'informació no financera

Informació de qüestions mediambientals i socials, del personal, al respecte dels drets humans i a la lluita contra la corrupció i el suborn.

Sector públic

Col·laborem amb els òrgans de control intern i externs de les entitats públiques, assessorant aquells organismes que tenen una activitat relacionada amb l’àmbit normatiu.

Els nostres sectors

L’especialització sectorial és un tret diferencial de AUDRIA. El coneixement dels diferents sectors en els quals operem aporta un gran valor a la nostra línia de serveis.

CONTACTA AMB NOSALTRES