Skip to content

Assegurances

El sector assegurador es troba des de l’exercici 2015 en un important procés de canvi, ja sigui per la entrada en vigor de nova Llei d’Assegurances, com per la implantació de Solvència II a partir de l’exercici 2016. nous sistemes de control intern i gestió de riscos, professionalització del govern corporatiu i major transparència en tots els àmbits de la seva organització.

AUDRIA acumula una llarga experiència en auditoria d’entitats d’assegurances, disposant els equips assignats a cada projecte d’amplis coneixements del sector. De la mateixa manera, com a part integrant de l’auditoria dels comptes anuals i atea la complexitat del sector, efectuem la revisió dels seus sistemes d’informació.

Els equips disposen, igualment, d’àmplia experiència en l’àmbit de la consolidació de grups d’entitats del sector assegurador, així com de fiscalitat i assessorament en matèria actuarial.

En l’àmbit de la consultoria, hem liderat diverses operacions de fusió, adquisició i posterior absorció d’entitats de grups asseguradors.

Persona de contacte
  Lluís Prims