Skip to content

El nostre compromís amb l’ètica i la qualitat ens obliga a establir polítiques i procediments dissenyats per a proporcionar una seguretat raonable que la nostra organització protegeix adequadament les persones que en un context laboral o professional detectin un  incompliment manifest de la Norma Internacional del Sistema  de Gestió de la Qualitat (NISGC-1 és), infraccions penals o administratives greus o molt greus i les comuniquin mitjançant els mecanismes regulats en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

El Consell d’Administració de AUDRIA, entén que aquest Sistema Intern d’Informació garanteix l’anonimat i la confidencialitat de l’informant i en conseqüència, qualsevol empleat o col·laborador, podrà comunicar les actuacions contràries a la normativa que arribin al seu coneixement, sense por de represàlies.