Skip to content

Sector Públic Òrgans de control intern i externs de les entitats públiques

_MG_4847

En l’àmbit del sector públic, AUDRIA col·labora amb els òrgans de control intern i externs de les entitats públiques, assessorant a aquells organismes que tenen una activitat relacionada amb l’àmbit normatiu.

Entre els serveis que prestem es detallen:

  • Col·laboració amb els òrgans de control intern en la revisió dels comptes significatius de subvencions i auditoria financera d’entitats participades.
  • Col·laboració amb els òrgans de control extern, en l’auditoria financera i control de la legalitat, auditoria de gestió econòmica i verificació de subvencions.
  • Servei d’assessorament i col·laboració, amb procediments acordats, compliment de la legalitat i procediments acordats sobre concessions administratives.