Skip to content

Viabilitat, pla de negoci i reestructuració Plans estratègics que garanteixin la viabilitat de l’empresa a mig i llarg termini

Viabilidad y plan de negocios

Viabilitat, pla de negoci i reestructuració

En els darrers anys moltes empreses han experimentat canvis significatius en el marc d’un mercat menys actiu, això porta a molts CEO i CFO a plantejar-se la necessitat de preparar plans estratègics que garanteixin la viabilitat de l’empresa a mig i llarg termini.

Les retallades de despesa corrent no són l’única via, un anàlisi molt detallat de l’empresa, els seus fluxes, estructura, organització permet preparar plans de viabilitat que consolidin l’empresa i garanteixin estar en les millors condicions d’afrontar el futur immediat.

L’equip d’AUDRIA aporta a més del seu coneixement tècnic, el bagatge d’haver participat en molts plans d’empresa amb èxit.