Skip to content

La nostra firma

SOM AUDITORS I ASSESSORS D’EMPRESA AMB MÉS DE 30 ANYS D’EXPERIÈNCIA

AUDRIA treballa perquè les empreses siguin competitives, afrontin el futur ben posicionades i en el dia a dia distingeixin el que és urgent del que és important

AUDRIA és una firma d’auditors i assessors d’empresa amb més de 25 anys d’experiència. Per nosaltres, oferir un servei professional significa solucionar problemes, detectar oportunitats i convertir el consell en acció. Ens caracteritzem per una atenció adaptada a la necessitat de cada client, al que aportem valor mitjançant el nostre coneixement i experiència.

La dimensió de la firma i un ús intensiu de les noves tecnologies ens ajuden a estar propers als nostres clients i a tenir informació actualitzada en tot moment.

Un equip compromès i expert

Tots els projectes de la signatura estan liderats per professionals compromesos, experimentats, ètics i coneixedors en primera persona del món empresarial i el seu entorn legal, financer i econòmic.

No som uns assessors externs, som part de la seva empresa. Cada sector i cada empresa té uns procediments de treball i unes necessitats diferents, i per això en AUDRIA ens adaptem a la cultura de treball de cada empresa, assessorant-la obertament, amb transparència i sense rigideses.

Internacionalització com a membre de Nexia

Acompanyem als nostres clients en la internacionalització del negoci i l’obertura de nous mercats i facilitem el treball a empreses d’altres llocs que aterren al nostre país. El formar part de la xarxa NEXIA International una de les deu xarxes de signatures professionals més important del món, ens permet garantir que en qualsevol continent els nostres clients sempre tindran a algú al seu costat.

AUDRIANEXIA International som presents en més de 120 països en els 5 continents i per tant som el millor equip de suport per a abordar processos d’internacionalització i per a la captació de socis internacionals.

Responsabilitat Social Corporativa

AUDRIA entén la Responsabilitat Social Corporativa, RSC, com la capacitat de generar benestar social, laboral i ambiental a l’entorn, generar valor econòmic de manera sostinguda en el temps i consolidar la seva posició com una firma d’auditoria de referència a nivell nacional.

Comptar amb una política de Responsabilitat Social Corporativa reafirma el compromís de AUDRIA amb el desenvolupament de la seva activitat d’una manera sostenible, l’impuls de la millora contínua de la companyia en el camí cap a aquest objectiu i la prestació de serveis que generin valor afegit als clients.

El nostre equip

AUDRIA compta amb un equip multidisciplinar, que combina formació, trajectòria professional, adaptabilitat, resposta vers reptes imprevistos, capacitat tècnica i implicació amb l’entorn social i econòmic.

AUDRIA té un programa de formació interna i incorpora els millors professionals per poder oferir en tot moment el servei que el mercat demanda i la legislació, sempre canviant, obliga. Formar part de NEXIA i els programes d’homogeneïtzació de serveis i de recerca d’elevats estàndards de qualitat de totes les firmes que en formem part ens permet garantir una atenció global de la màxima qualitat.

Administració i Finances

Carme Calbet

Administració i Finances

Marta Fages

Auditora

Sergio Ribas

Auditor TI

Joan Massó

Auditor / Consultor
Cargo

Nombre Apellido

Cargo
Cargo

Nombre Apellido

Cargo