Skip to content

Forensic Servicios que pueden venir derivados de litigios

Forensic

Forensic

Els darrers anys, i cada vegada més, les empreses s’estan enfrontant a situacions de conflicte a causa de diversos factors, com son: l’augment dels litigis, una creixent pressió normativa, una més alta activitat dels reguladors, l’arbitratge i els nous mètodes de resolució de conflictes, l’increment del nombre de fraus, el volum econòmic i la complexitat dels mateixos, així com un considerable augment de les responsabilitats que han d’assumir els administradors davant d’aquestes situacions.

Davant d’aquesta nova realitat empresarial, els professionals de l’auditoria hem donat resposta mitjançant una sèrie de nous serveis de diversa índole, englobats sota el denominador comú del Forensic. En aquesta divisió, queden recollits tots els serveis, que basats en l’auditoria i en l’assessorament financer, venen, o poden venir derivats de litigis.

La característica més destacada d’aquesta pràctica professional, és que és apta per al seu ús en els diferents tribunals de justícia. Aquest tipus d’activitats són cobertes per professionals de diverses disciplines, com són: auditors de comptes, economistes, advocats, experts en sistemes d’informació i altres disciplines segons el cas, que han de coordinar el seu treball.

Pràctiques que engloben l’àrea de Forensic

Informes especials d’expert independent

Prevenció, detecció i investigació del frau

Suport en expedients de regularització d’ocupació

Reestructuracions

Blanqueig de capitals

comillas

Una bona defensa comença per una correcta prevenció