Skip to content

Auditoria Qualitat, independència, integritat i proximitat són els nostres fonaments

Audria, calidadindependencia e integridad

Auditoria

Qualitat, independència, integritat i proximitat són els fonaments dels serveis d’auditoria d’AUDRIA. Hem desenvolupat una metodologia i procediment amb paràmetres internacionals però adaptats a la necessitat de cada client fugint dels processos preconcebuts, adaptant-nos als calendaris i terminis que necessita l’empresa i atenent a les especificitats de cada companyia, la seva organització, el sector i l’activitat. A més de donar compliment als requisits legals, el treball d’AUDRIA permetrà a les empreses rebre de cada auditoria un conjunt de recomanacions que els permetrà millorar el nivell d’eficiència.

Alguns dels serveis que oferim en el camp de l’auditoria son:

  • Auditoria de comptes anuals individuals
    i consolidats
  • Auditoria de comptes anuals d’entitats regulades
  • Auditoria d’empreses del Sector Públic
  • Auditoria de comptes anuals sota principis IFRS, US GAAP, UK GAAP, HGB alemany
  • Conversió de comptes anuals en IFRS, US GAAP, UK GAAP, HGB alemany
  • Revisió limitada
  • Informes especials normalitzats.

Informe de transparència

Descàrrega el PDF del nostre informe de transparència