Detalls de la nova normativa sobre la informació corporativa en matèria de sostenibilitat

Mireia Aldomà, sènior d’Audria Auditoría y Consultoría, explica els detalls i les novetats introduïdes per la nova normativa sobre la informació corporativa en matèria de sostenibilitat (coneguda per les sigles en anglès CSRD), que va ser aprovada el passat mes de novembre del 2022 pel Consell Europeu. L’impacte de la nova directiva serà menor que en altres països europeus, ja que la llei 11/2018 d’Informació no financera ja exigia moltes de les qüestions contemplades per la nova regulació, però s’hi introdueixen canvis.

D’acord amb la nova normativa, a partir de l’1 de gener de 2024 s’amplia l’abast del report de sostenibilitat per a empreses cotitzades a mercats regulats de la Unió Europea, així com a grans empreses no cotitzades, filials i subgrups d’empreses matrius fora d’aquesta. A partir del 2025 s’ampliaran les obligacions de report a la resta de grans empreses, i a partir del 2026 a pimes cotitzades. Serà obligatori a tota la Unió Europea la verificació dels informes de sostenibilitat, i a partir del 2028 amb un abast més gran amb potencial exigència d’assegurament raonable per part de l’auditor.

A més, s’incrementa el contingut dels informes de sostenibilitat, ja que la Unió Europea crearà els seus estàndards de report propis i serà obligatori l’enfocament de doble materialitat considerant el valor empresarial i el social. Així mateix, s’estableixen sancions a les empreses que no compleixin els requisits de report.

Les empreses han de considerar els riscos i les oportunitats des d’una perspectiva tant financera com no financera, i així apareix el concepte de doble materialitat: la materialitat de l’impacte i la materialitat financera.