Detalls de la nova Llei Crea i Creix per al teixit empresarial

Àngel Ortiz, soci d’Audria Auditoria i Consultoria, explica els detalls i les novetats introduïdes per la nova Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses, coneguda com a Llei Crea i Creix. L’objectiu d’aquesta llei és, entre d’altres, facilitar la creació de noves empreses i reduir les traves a què les empreses s’enfronten en el seu creixement, fomentant així el teixit empresarial.

Aquesta llei fa els primers passos per assegurar als operadors econòmics que disposin d’eines que els permetin la constitució de societats limitades el registre de les quals sigui íntegrament a través de mitjans telemàtics i en un termini de 24 hores. Les societats mercantils que no siguin cotitzades i no presentin comptes anuals abreujats publicaran a la seva pàgina web informació completa sobre el període mitjà de pagament als seus proveïdors.

S’estableix l’obligació per a empreses i autònoms d’expedir, trametre i rebre factures electròniques en les transaccions amb altres professionals. Actualment, la factura electrònica a Espanya només és obligatòria en les transaccions que les empreses fan amb administracions públiques. Durant un termini mínim de 4 anys, els destinataris de les factures podran sol·licitar-ne còpia sense que això impliqui incórrer en costos addicionals.