Audria, compromesa amb el decàleg d’equitat de gènere del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

Des d’Audria estem totalment compromesos amb el decàleg d’equitat de gènere del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, al qual estem adherits des del 2020.

Tal i com remarca Mireia Aldomà, sènior manager d’Audria Auditoria i Consultoria, “l’equitat de gènere és una qüestió rellevant en el nostre dia a dia, i ho és també en la professió de l’auditoria”. “Això implica assegurar que les dones tinguin les mateixes oportunitats que els homes en quant a formació, promoció i desenvolupament professional”, afegeix.

En aquest sentit, la sènior manager d’Audria posa de manifest que “les empreses han de garantir aquesta equitat de gènere i han d’aplicar mesures que siguin necessàries per reduir l’escletxa salarial, fomentar i garantir la posició a llocs directius a les dones, i fomentar la conciliació entre la vida personal i la laboral”.

Així mateix, Mireia Aldomà explica que el 50% dels caps d’equip d’Audria són homes, i el 50% són dones. A més, a l’empresa es fomenta la conciliació entre la vida personal i laboral amb teletreball i flexibilitat horària, i “es fa un seguiment de totes les dades per reconèixer aquelles àrees de millora i aplicar mesures correctives, i el Comitè de Sostenibilitat garanteix que aquests procediments interns de la firma estiguin lliures de qualsevol comportament sexista”. “L’equitat de gènere és una qüestió molt important per tal d’assegurar-nos una professió d’auditoria saludable i inclusiva”, conclou.