AUDRIA parla al món

El que ens envolta, ho expliquem

 1. 29/04/2019
  Si s'ha expedit una factura a nom d'un destinatari existent però diferent d'aquell per al qual es va realitzar la corresponent operació (sent correctes l'import de la base i la quota impositiva), s’…
  Arxivat a: Articles
 2. 29/04/2019
  Les quotes del RETA satisfetes per la societat mercantil a l'administrador, tindran la consideració de retribució del treball en espècie, la qual cosa significa l'obligació d'efectuar un ingrés a …
  Arxivat a: Articles
 3. 29/04/2019
  Intentar el cobrament d’un deute pendent es pot convertir en un calvari per al creditor. I més, si per això, s'albira l'obligació d'acudir a la via judicial.
  Arxivat a: Articles
 4. 29/04/2019
  La nova Resolució de 5 de març de 2019, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), desenvolupa els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables …
  Arxivat a: Articles