AUDRIA parla al món

El que ens envolta, ho expliquem

 1. 19/07/2019
  Si el soci és una persona física resident a Espanya (contribuent de l'IRPF), el dividend sempre porta retenció. I si es tracta d'una persona física no resident a Espanya, haurà de retenir-li al …
  Arxivat a: Articles
 2. 19/07/2019
  Li recordem que una vegada aprovats els comptes anuals s'han de presentar per al seu dipòsit en el Registre Mercantil del domicili social, en el termini d'un mes des de la seva aprovació. El termini …
  Arxivat a: Articles
 3. 19/07/2019
  Una de les qüestions més habituals en les societats mercantils i que sol donar-se, majoritàriament, en les petites i mitjanes empreses (pimes), sobretot, en les societats familiars compostes per dos …
  Arxivat a: Articles
 4. 23/06/2019
  A continuació relacionem una llista d'ajudes per a les empreses i pimes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous …
  Arxivat a: Articles