Skip to content

Sergio Ribas

Principals àrees d’atenció

  • Auditoria de Comptes
  • Revisions Limitades
  • Auditoria de Sistemes d’Informació

Sectors en els quals opera

  • Industrial
  • Comercial
  • Hostaleria
  • Alimentació
  • Vitivinícola
  • Químic

Currículum professional
Va estudiar Ciències Empresarials i  té un màster en Comptabilitat i Auditoria de Comptes per la Universitat de Barcelona. A més, ha obtingut el certificat CISA (Certified Information Systems Auditor) emès per l’organització estatunidenca ISACA. Té experiència en auditoria externa.

Idiomes
Inglés