Skip to content

Mireia Aldomà

Principals àrees d’atenció

  • Auditoria de Comptes
  • Revisions Limitades
  • Consolidació
  • Revisió de Justificació de Subvencions 
  • Elaboració d’Informes Financers
  • Assessorament Fiscal

Sectors en els quals opera

  • Entitats sense ànim de lucre (Fundacions i Associacions)
  • Editorial
  • Serveis

Currículum professional
Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona (Abat Oliba, C.E.O.). Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat per Universitat Abat Oliba CEU – Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

Idiomes
Anglès