Skip to content

Marta Fages

Principals àrees d’atenció

  • Auditoria de Comptes
  • Treballs en Entorns
  • Multinacionals
  • Revisió de Justificació de Subvencions
  • Consolidació

Sectors en els quals opera

  • Industrial
  • Serveis
  • Entitats sense ànim de lucre
  • Públic

Currículum professional
Es va llicenciar en Economia per la Universitat de Barcelona i té un postgrau en Auditoria de Comptes. Està inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). Té experiència en auditoria externa.

Idiomes
Anglès