Skip to content

Lluís Prims

Principals àrees d’atenció

 • Auditoria de Comptes
 • Due Diligence
 • Consolidació
 • Assessorament Nacional i Internacional

Sectors en els quals opera

 • Assegurances
 • Vitivinícola
 • Immobiliari
 • Comunicacions
 • Químic
 • Alimentació
 • Entitats sense ànim de lucre

Currículum professional
Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona. Auditor de Comptes inscrit en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).  Professor associat a l’escola d’auditoria del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC). Té  experiència en auditoria externa i assessorament a empreses des de 1989.

Actualment és membre del Consell Directiu del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) i president del Registre d’Experts Comptables de Catalunya (RECC).

Idiomes
Anglès