Skip to content

Leticia Kamo 

Principals àrees d’atenció

 • Auditoria de Comptes
 • Revisions Limitades
 • Procediments Acordats
 • Informes Especials

Sectors en els quals opera

 • Agroalimentari
 • Distribució
 • Construcció
 • Immobiliari
 • Vitivinícola
 • Entitats no lucratives
 • Empreses start-up
 • Serveis

Currículum professional
Es va llicenciar en Economia i en Administració i Direcció d’Empreses per C.D.E.S. Abat Oliba, va cursar un MBA en Direcció Financera i Comptable a la Universitat Pompeu Fabra i té un postgrau en Auditoria de Comptes. Està inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). Experiència en auditoria externa.

Idiomes
Anglès i japonès