Skip to content

Juan Luis Casanova 

Principals àrees d’atenció

  • Auditoria de Comptes
  • Due Diligence
  • Revisions Limitades
  • Procediments Acordats
  • Valoracions d’Empreses

Sectors en els quals opera

  • Construcció
  • Alimentació
  • Vitivinícola

Currículum professional
Va estudiar Administració i Direcció d’Empreses en La Salle, Universitat Ramón Llull. Està inscrit en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) i és professor associat a l’escola d’auditoria del Col·legi Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC). Compta amb àmplia experiència en auditoria externa i consultoria en l’àrea economicofinancera.

Actualment és membre del Comitè Tècnic del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC).