Skip to content

Joan Massó

Principals àrees d’atenció

  • Auditoria de Comptes
  • Due Diligence
  • Assessorament comptable

Sectors en els quals opera

  • Industrial
  • Distribució
  • Cooperatives
  • Mutualitats

Currículum professional
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Direcció Financera i Direcció comptable, especialitat Auditoria per la Universitat Pompeu Fabra i cursant Màster en Finances, Corporate Finance, per l’escola de negocis ESADE.

Experiència en auditoria externa, revisió d’estats financers individuals i consolidats i revisió de reportings a societats internacionals. 

Realització de Due Diligence i valoració d’empreses.