Skip to content

Enric Sobrans 

Principals àrees d’atenció

 • Auditoria de Comptes
 • Due Diligence
 • Valoració d’Empreses
 • Assessorament Empresarial

Sectors en els quals opera

 • Industrial
 • Tèxtil
 • Hostaleria
 • Comercial
 • Sector Públic
 • Entitats sense Ànim de Lucre
 • Construcció

Currículum professional
Es va llicenciar en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona. Té un postgrau en Auditoria Pública, un màster en Auditoria de Comptes i està inscrit en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). Experiència en auditoria des de 1990.

Idiomes
Francés