Skip to content

Enric Martí 

Principals àrees d’atenció

  • Auditoria de Comptes

Sectors en els quals opera

  • Construcció
  • Distribució
  • Alimentació
  • Energia

Currículum professional
Es va llicenciar en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Central de Barcelona. Està inscrit en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). Experiència en auditoria externa, revisió d’estats financers individuals i consolidats, valoració d’empreses i Due Diligence.

Idiomes
Anglès