Skip to content

Àngel Ortiz 

Principals àrees d’atenció

  • Auditoria de Comptes
  • Due Diligence
  • Valoració d’Empreses
  • Assessorament Nacional i Internacional

Sectors en els quals opera

  • Distribució
  • Entitats sense ànim de lucre
  • Enginyeria
  • Transports

Currículum professional
Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona i té un màster en Auditoria de Comptes. Està inscrit en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). És professor associat a l’escola d’auditoria de el  Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC). Compta amb més de 20 anys d’experiència en auditoria externa.