Skip to content

Albert Puig 

Principals àrees d’atenció

 • Auditoria de Comptes
 • Due Diligence
 • Treballs en Entorn Multinacional
 • Revisió de Justificació de Subvencions
 • Adequacions al HB Alemany i IFRS

Sectors en els quals opera

 • Industrial
 • Metal·lúrgic
 • Químic
 • Elèctric
 • Begudes alcohòliques
 • Entitats no lucratives
 • Empreses start-up
 • Serveis

Currículum profesional
Va estudiar Administració i Direcció d’Empreses a la Universitat de Barcelona i té un postgrau en Auditoria de Comptes i en Direcció Administrativa-Financera. Està inscrit en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) i compta amb una experiència en auditoria externa de més de 15 anys.

Idiomes
Anglès i francès