Skip to content

Canal de denúncies

El nostre compromís amb l’ètica i la qualitat ens obliga a establir polítiques i procediments dissenyats per a proporcionar una seguretat raonable de què tractem de manera adequada les queixes i les denúncies per incompliment dels requeriments normatius aplicables, per incompliment del nostre sistema de control de qualitat o per la comissió de qualsevol delicte i en conseqüència hem establert vies clarament definides perquè el personal i els col·laboradors de la signatura pugui manifestar qualsevol reserva, queixa o denúncia d’una manera que li permeti fer-ho sense por de represàlies.

El Consell d’Administració d’AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA, S.L.P., comunica a tots els seus empleats i col·laboradors, l’acord subscrit amb la firma d’advocats LEX MERCATORIA, S.L.P., pel qual a partir del dia 2 de gener de 2020, l’esmentat despatx presta els serveis de receptor del canal de denúncies que puguin rebre per part del personal i col·laboradors de AUDRIA.

El canal permet la possibilitat de formular denúncies tant per escrit, verbalment, per via telefònica al 936114766, de manera presencial a les oficines de MERCATORIA en Barcelona o a través aquesta adreça de correu electrònic denuncia_audria@mercatoria.es que MERCATORIA té habilitada per a aquest fi.

MERCATORIA comunicarà la recepció de la denúncia en un termini màxim de 7 dies, i en un termini màxim de 3 mesos donarà resposta al denunciant sobre la tramitació de la denúncia.

El Consell d’Administració d’AUDRIA, entén que aquest sistema garanteix l’anonimat del denunciant i, en conseqüència, qualsevol empleat o col·laborador, podrà manifestar una queixa o denúncia sense por de represàlies.