Viabilitat, pla de negoci i reestructuració

IDENTIFIQUEM PROBLEMES, BUSQUEM SOLUCIONS.

El client és la nostra raó de ser, aportant l'excel·lència i l'eficàcia dels nostres equips multidisciplinaris, sota una estricta concepció de l'ètica en els negocis i el prestigi dels nostres professionals, com a font de la seva carrera professional.

En els darrers anys moltes empreses han experimentat canvis significatius en el marc d’un mercat menys actiu, això porta a molts CEO i CFO a plantejar-se la necessitat de preparar plans estratègics que garanteixin la viabilitat de l’empresa a mig i llarg termini. Les retallades de despesa corrent no són l´única via, un anàlisi molt detallat de l’empresa, els seus fluxes, estructura i organització permeten preparar plans de viabilitat que consolidin l’empresa i garanteixin estar en les millors condicions d’afrontar el futur immediat.

L’equip d’AUDRIA, amb més de 25 anys d’experiència aporta, a més del seu coneixement tècnic, el bagatge d’haver participat en molts plans d´empresa i de saber quins han estat els resultats.