Prevenció de blanqueig de capitals

Els nostres serveis de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme han estat dissenyats per a proporcionar una solució integral al compliment normatiu que la legislació requereix a les entitats afectades mitjançant la Llei 10/2010, de 28 d’abril i el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 304/2014, de 5 de maig proposant-li les solucions que millor s’ajustin a les característiques de la seva empresa i oferint-li tota l’ajuda necessària per implantar-les. Tenim una amplia experiència en assessorament per al compliment de la normativa vigent sobre prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme en diferents sectors d’activitat.

No actuar correctament en matèria de  prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme pot suposar un seriós problema per a la reputació de l’entitat i els seus professionals.

Els nostres serveis inclouen:

  • Identificació de riscos de negoci i compliment normatiu
  • Avaluació i revisió dels sistemes existents, identificant els punts de millora
  • Col·laboració en l’elaboració del Manual de Procediments
  • Adequació de la documentació de la normativa vigent
  • Exàmens anuals d’expert extern
  • Cursos de formació adaptats al nivell de risc de cada empleat