Auditoria

Qualitat, independència, integritat i proximitat són els fonaments dels serveis d’auditoria d’AUDRIA. Hem desenvolupat una metodologia i procediment amb paràmetres internacionals però adaptats a la necessitat de cada client fugint dels processos preconcebuts, adaptant-nos als calendaris i terminis que necessita l’empresa i atenent a les especificitats de cada companyia, la seva organització, el sector i l’activitat. A més de donar compliment als requisits legals, el treball d’AUDRIA permetrà a les empreses rebre de cada auditoria un conjunt de recomanacions que els hi permetrà millorar el nivell d’eficiència.

Alguns dels serveis que oferim en el camp de l’auditoria són: auditoria de comptes anuals individuals i consolidats; auditoria de comptes anuals d’entitats regulades; auditoria d’empreses del sector públic; auditoria de comptes anuals sota principis IFRS, US GAAP, UK GAAP, HGB alemany; conversió de comptes anuals a IFRS, US GAAP, UK GAAP, HGB alemany; revisió limitada; informes especials normalitzats.

"Durant aquests anys d'auditoria amb AUDRIA, des de la base d'una formació humanística, m'ha permès entrar en conceptes econòmics i empresarials que ha permès dirigir i realitzar l'expansió de la nostra fundació. Amb aquesta tutela i la seguretat de fer bé les coses, AUDRIA, ens ha proporcionat un servei de valor afegit difícil de trobar en el sector. Els seus professionals s'han bolcat plenament en la nostra particular idiosincràsia. A més aquesta percepció ha estat transmesa també als nous gestors, després del relleu generacional"