Entitats sense ànim de lucre

Les entitats sense ànim de lucre juguen un paper cada cop més rellevant en les societats actuals i cada vegada s'impliquen en esferes més àmplies de l'economia, confluint en col·laboració i/o concurrència, tant amb el sector públic com amb el sector privat.

AUDRIA té un equip de professionals amb una dilatada experiència en aquest sector. Comptem amb molts clients en aquest àmbit que han crescut al nostre costat desenvolupant la seva activitat a través de fundacions, associacions, ONG's de desenvolupament, federacions o confederacions.

En un context en què aquestes organitzacions dediquen tots els seus esforços a aportar un benefici social a la societat a través del compliment de la seva finalitat, sovint la gestió financera de l'entitat i el compliment de les obligacions comptables i fiscals es converteixen en el seu taló d'Aquil·les.

En aquest sentit, des d'AUDRIA ajudem a la millora dels processos i de les formes de funcionament d'aquestes entitats des de qualsevol dels nostres serveis, ja sigui des de l'auditoria dels comptes anuals, la revisió de la justificació de subvencions, l'assessorament fiscal o la consultoria.

Som conscients que aquestes entitats presenten unes peculiaritats que cal considerar, i que per ajudar-les a millorar i a mitigar els possibles riscos que es puguin derivar de la seva activitat, cal entendre el seu entorn, els seus objectius i la seva finalitat.

Persona de contacte