Assegurances

El sector assegurador es troba des de l’exercici 2015 en un important procés de canvi, ja sigui per la entrada en vigor de nova Llei d’Assegurances, com per la implantació de Solvència II a partir de l'exercici 2016.

Més informació

Entitats sense ànim de lucre

Les entitats sense ànim de lucre juguen un paper cada cop més rellevant en les societats actuals.

Més informació

Sector públic

En relació a l’auditoria pública, la nostra missió és la de col·laborar amb els òrgans de control extern i intern de les Entitats Públiques.

Més informacióAlimentari

AUDRIA posseeix una àmplia experiència en l’auditoria del sector, amb treballs realitzats en el sector càrnic i pesquer, fabricants de conserves naturals, salses i pasta, caves i vins.

Més informació

Indústria i automoció

Un del fets característic de la indústria és l'elevat grau de competència.

Més informació

Salut. Oci i consum

El sector salut està experimentant un fort creixement. AUDRIA pot contribuir al seu desenvolupament. El sector d'oci i consum es troba altament consolidat al nostre país i davant un clar repte per l'augment dels estàndards de qualitat i innovació.

Més informació

 

Immobiliari i construcció

Disposem d'un equip de professionals especialitzats en empreses constructores, immobiliàries i de negocis auxiliars.

Més informació