1. 20/04/2021
  El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital està elaborant un projecte de llei per impulsar la facilitació de creació d'empreses.
  Arxivat a: Articles
 2. 20/04/2021
  Es concedirà l'ajornament de l'ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions i liquidacions i autoliquidacions que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d'abril fins al dia 30 d'abril de 2021, tots dos inclusivament. S'estén a quatre mesos (abans eren tres mesos) el període que no seran reportats interessos de demora.
  Arxivat a: Articles
 3. 28/12/2020
  Al BOE del dia 23 de desembre, s'ha publicat el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, que recull noves mesures de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç, a més d'altres per als professionals taurins i artistes en espectacles públics, l'ingrés mínim vital i el subsidi especial per desocupació.
  Arxivat a: Articles
 4. 28/12/2020
  Al BOE del dia 23 de desembre, s'ha publicat el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, que recull diverses mesures tributàries que ja van estar vigents amb anterioritat, i n’adopta d’altres de noves, per tractar de disminuir l'impacte de la crisi del coronavirus en sectors especialment vulnerables, com són, entre altres, el turisme i el comerç. Entre altres s'estableixen novetats en ajornament de deutes, en la reducció i la renúncia en mòduls i còmput de dies d'inactivitat, en la deducció per lloguer de locals i en l'exempció per menjador d'empresa i IVA de vacunes i proves diagnòstiques.
  Arxivat a: Articles
 5. 28/12/2020
  Com a conseqüència de la situació actual de l'estat d'alarma per la COVID-19, encara agafa més actualitat la vella tradició de repartir cistelles de Nadal als treballadors i clients. Però, com tributen les cistelles de Nadal? És despesa deduïble en l'impost sobre societats i en l'IRPF? És deduïble l'IVA de les cistelles de Nadal? I què s’esdevé amb els treballadors en ERTO, tenen dret a la cistella de Nadal? Li ho expliquem.
  Arxivat a: Articles
 6. 26/11/2020
  El Govern ha aprovat el Reial decret llei 34/2020 de mesures econòmiques que, entre altres mesures, estén fins al 14 març de 2021 la suspensió del deure de demanar el concurs de creditors. Així mateix, s'estén l'obligació del jutge de no tramitar sol·licituds d'incompliment de convenis i acords de refinançament per part d'empreses concursades que es presentin entre el 31 d'octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021. Addicionalment, s'amplia el termini de vigència durant l'exercici 2021 perquè les juntes generals o les assemblees de socis es puguin celebrar per mitjans electrònics, quan no estigui previst en els seus estatuts.
  Arxivat a: Articles
 7. 26/11/2020
  Amb data 30 d'octubre de 2020, al Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG. Congrés dels Diputats), s'ha publicat el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021 i el calendari de la seva tramitació parlamentària, que contempla una sèrie d'importants mesures fiscals.
  Arxivat a: Articles
 8. 26/11/2020
  En data d'avui ja s'han celebrat les juntes, s'han aprovat els comptes anuals de 2019, s'han adoptat molts acords i s'han complert en principi tots els requisits de fons i forma exigits per a la seva legalitat. Però què succeeix si no ha estat així? Si no estem d'acord, per quins motius i de quina manera podem impugnar-les? Li ho expliquem…
  Arxivat a: Articles
 9. 26/11/2020
  El 31 de gener de 2020 es va produir la sortida efectiva del Regne Unit de la Unió Europea. L'Acord de Retirada contempla un període transitori fins al 31 de desembre de 2020. Al no haver-se sol·licitat pròrroga el període transitori finalitzarà en aquesta data. Per tant, sense perjudici de les negociacions que s'estan duent a terme en relació amb un possible acord per a la relació futura i per molt ambiciós que sigui l'acord a què es pugui arribar, a partir de l'1 de gener de 2021 tots els moviments de mercaderies des de o cap al Regne Unit estaran subjectes a formalitats i controls duaners.
  Arxivat a: Articles
 10. 23/10/2020
  Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.
  Arxivat a: Articles
Pàgina 1 de 11 Següent