1. 24/07/2020
  L'acord preveu exoneracions de quotes a la Seguretat Social segons la mida de l'empresa i la reactivació de la seva activitat. A més, estableix mecanismes de protecció per a l'ocupació.
  Arxivat a: Articles
 2. 24/07/2020
  Al BOE del 6 de juliol de 2020, s'ha publicat el Reial decret llei 25/2020, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l'ocupació, amb entrada en vigor el 7 de juliol de 2020, que entre altres mesures, es regula l'aprovació d'una línia per a la cobertura per compte de l'Estat del finançament atorgat per entitats financeres supervisades a empreses i autònoms amb la finalitat principal de finançar inversions i de donar liquiditat no sols per a Pimes sinó per a empreses cotitzades (línia d'avals ICO de 40.000 milions d'euros entorn de dos eixos principals: la sostenibilitat mediambiental i la digitalització).
  Arxivat a: Comunicats Covid-19, Articles
 3. 27/02/2020
  Hisenda, en el Pla de Control Tributari 2020, posarà el focus espcial sobre les empreses que declaren en l'Impost sobre Societats "reiteradament" bases imposables negatives pendents de compensar en exercicis futurs.
  Arxivat a: Articles
 4. 24/01/2020
  Durant el segon semestre de l’exercici 2019, el sector porcí es troba en una conjuntura favorable, amb uns preus per sobre dels 140 euros/kg de porc viu.
  Arxivat a: Articles
 5. 24/01/2020
  Una de les amenaces de ciberseguretat més conegudes és el denominat “phishing”. El món dels ciberatacs es troba en constant evolució, i en els últims temps ha aparegut una variant del phishing amb certes millores i personalització per a accedir a informació desitjada pels atacants. Aquesta variant es denomina “spear phishing”.
  Arxivat a: Articles
 6. 24/01/2020
  L’Agència Tributària proposa un Pla Estratègic amb la finalitat de ser utilitzat com instrument clau en la presa de decisions en els pròxims anys.
  Arxivat a: Articles
 7. 06/01/2020
  Una setmana del mes de desembre de 2011, en la que dimarts i dijous varen ser festius, ara per tant fa una mica més de vuit anys, va néixer Audria amb el lema "força noble", producte d'una fusió pionera en aquells moments en el sector de l'auditoria....
  Arxivat a: Articles
 8. 27/11/2019
  Per a les empreses i PIMES a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.
  Arxivat a: Articles
 9. 27/11/2019
  Per a les empreses i PIMES relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.
  Arxivat a: Articles
 10. 27/11/2019
  D'acord amb la Llei de societats de capital, en els estatuts es pot establir que la convocatòria es realitzarà per qualsevol procediment de comunicació individual i escrita que asseguri la recepció de l'anunci pels socis (per exemple, per burofax). A més, la Direcció General dels Registres i del Notariat (DGRN) ha assenyalat que és vàlid que un d'aquests procediments consisteixi en l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça que cada soci hagi indicat i que inclogui confirmació de lectura. En aquest sentit, la DGRN permet inscriure en escriptura pública, un acord adoptat per la junta general d'una societat pel qual s'estableix en els estatuts que la convocatòria de la junta es podrà realitzar per correu electrònic.
  Arxivat a: Articles
Pàgina 1 de 10 Següent