1. 27/10/2019
  D'acord amb la normativa de l'impost sobre societats, les despeses financeres netes seran deduïbles amb el límit del 30% del benefici operatiu de l'exercici.
  Arxivat a: Articles
 2. 27/10/2019
  Hisenda està advertint a les empreses que el pròxim 31 d'octubre està previst que es faci efectiva la sortida del Regne Unit de la UE. Si no s'arriba a un acord, això implicarà que, a partir de l'1 de novembre, el Regne Unit abandonarà el mercat únic i la unió duanera, i que es consideraran exportacions o importacions el que abans eren operacions intracomunitàries entre el Regne Unit i la resta dels països pertanyents a la UE.
  Arxivat a: Articles
 3. 26/09/2019
  D'acord amb la normativa fiscal i comptable, si la seva empresa presta garantia de reparació i revisió en les seves vendes de béns o en els seus serveis, en tancar els comptes de l'exercici pot comptabilitzar com a despesa no només l'import en el qual efectivament hagi incorregut per aquest motiu sinó també una provisió per cobrir el risc d'incórrer en aquestes despeses en el futur.
  Arxivat a: Articles
 4. 26/09/2019
  Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.
  Arxivat a: Articles
 5. 26/09/2019
  Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.
  Arxivat a: Articles
 6. 31/07/2019
  Ahir 30 de juliol finalitzava el termini per la presentació al Registre Mercantil dels comptes anuals de l’exercici 2018. Us recordem quines son les obligacions i regim sancionador corresponent, en cas de no depositar-les.
  Arxivat a: Articles
 7. 19/07/2019
  Si el soci és una persona física resident a Espanya (contribuent de l'IRPF), el dividend sempre porta retenció. I si es tracta d'una persona física no resident a Espanya, haurà de retenir-li al tipus que estableixi el conveni per a evitar la doble imposició amb el seu país (a falta de conveni, el tipus de retenció és del 19%).
  Arxivat a: Articles
 8. 19/07/2019
  Una de les qüestions més habituals en les societats mercantils i que sol donar-se, majoritàriament, en les petites i mitjanes empreses (pimes), sobretot, en les societats familiars compostes per dos únics socis o grups paritaris de socis, és el que aquests per a evitar discussions o basats en motius de confiança pacten i constitueixen que el capital social de la societat, es trobi repartit al 50%, és a dir, a parts iguals. Però quan arriben les diferències de criteri entre els socis, es produeixen situacions de bloqueig societari. Com es poden evitar?
  Arxivat a: Articles
 9. 23/06/2019
  A continuació relacionem una llista d'ajudes per a les empreses i pimes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.
  Arxivat a: Articles
 10. 23/06/2019
  Per a les empreses i PIMES relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.
  Arxivat a: Articles
Pàgina 1 de 9 Següent