Es publica el Reial Decret 1/2021, que modifica el Pla General de Comptabilitat i altres normatives comptables.

04/02/2021

El passat 30 de gener es va publicar al BOE el Reial Decret 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifiquen el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses aprovat pel Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre; les Normes per a la formulació de comptes anuals consolidats aprovades pel Reial Decret 1159/2010, de 17 de setembre; i les normes d'adaptació de el Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives aprovades pel Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre.

D'aplicació per als exercicis que s'inicien a partir de l'1 de gener de 2021, incorpora importants modificacions en matèria d'instruments financers i en relació amb els ingressos ordinaris procedents de contractes amb clients. 

En el document adjunt incloem un ampli detall d'aquests canvis normatius.

Salutacions

Descarregar el document (pdf)

Arxivat a: Noticies