Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

04/02/2021

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d'ajuts, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts a la inversió en instal·lacions de producció d'energia elèctrica de tecnologia eòlica situades a Canàries

Butlletí Oficial de l'Estat

Núm. de butlletí: 325

Data de publicació: 14/12/2020

Termini: 15/03/2021

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/14/pdfs/BOE-B-2020-47015.pdf

 

2. Subvencions del programa d'iniciació i consolidació de l'exportació ICEX NEXT

Butlletí Oficial de l'Estat

Núm. de butlletí: 18

Data de publicació: 21/01/2021

Termini: 31/12/2021

Organisme oficial: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/21/pdfs/BOE-B-2021-2283.pdf

 

3. Ajuts dirigits a impulsar l'aplicació de la ciberseguretat a les petites i mitjanes empreses espanyoles en el marc del Programa Activa Ciberseguretat

Butlletí Oficial de l'Estat

Núm. de butlletí: 13

Data de publicació: 15/01/2021

Termini: 15/03/2021

Organisme oficial: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/15/pdfs/BOE-B-2021-1219.pdf

 

Arxivat a: Noticies