Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes

23/10/2020

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts per al finançament de projectes de recerca, en el marc de la convocatòria "Replegar-se per créixer: l'impacte de les pandèmies en un món sense fronteres visibles" (PANDÈMIES 2020)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8218

Data de publicació: 4/09/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8218/1811100.pdf

2. Línies de suport a l'ocupació de treballadors amb discapacitat de característiques especials dels centres especials de treball

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8222

Data de publicació: 10/09/2020

Termini:  30/10/2020

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811789.pdf

3. Ajut directe en favor de les persones treballadores dels centres proveïdors de serveis socials de caràcter residencial

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8222

Data de publicació: 10/09/2020

Termini:  14/11/2020

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811749.pdf

4. Ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8236

Data de publicació: 29/09/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8236/1814308.pdf

5. Ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8236

Data de publicació: 29/09/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8236/1814254.pdf

6. Subvencions en l'àmbit de les arts

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8235

Data de publicació: 28/09/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8235/1813803.pdf

7. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a empreses de base tecnològica liderades per dones

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8233

Data de publicació: 25/09/2020

Termini:  sense determinar

Organisme oficial: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8233/1813343.pdf

8. Ajuts a festivals o cicles musicals, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8228

Data de publicació: 18/09/2020

Termini:  8/10/2020

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8228/1812845.pdf

9. Ajuts de "minimis" per al foment de les actuacions relacionades amb la biodiversitat cultivada

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8226

Data de publicació: 16/09/2020

Termini:  17/10/2020

Organisme oficial: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812416.pdf

Arxivat a: Articles