Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

23/10/2020

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajudes destinades específicament a cobrir costos excepcionals que es produeixin o s'hagin produït a causa del tancament d'unitats de producció de carbó incloses en el Pla de Tancament del Regne d'Espanya per a la mineria de carbó no competitiva

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 242

Data de publicació: 10/09/2020

Termini:  11/01/2021

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/10/pdfs/BOE-B-2020-29073.pdf

2. Ajudes per a la distribució de pel·lícules de llargmetratge i conjunts de curtmetratges espanyols, comunitaris i iberoamericans per a l'any 2020

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 241

Data de publicació: 9/09/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/09/pdfs/BOE-B-2020-28947.pdf

3. Subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment de les sol·licituds de patents i models d'utilitat espanyols i a l'exterior per a  l'any 2020

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 241

Data de publicació: 9/09/2020

Termini:  10/10/2020

Organisme oficial: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/09/pdfs/BOE-B-2020-28945.pdf

4. Ajudes a la inversió en instal·lacions de generació d'energia elèctrica amb energia de la biomassa, eòlica i solar fotovoltaica a la Comunitat Autònoma de Madrid cofinançades amb fons comunitaris FEDER

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 256

Data de publicació: 26/09/2020

Termini:  14/12/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/26/pdfs/BOE-B-2020-32012.pdf

5. Ajudes a la inversió en instal·lacions de producció d'energia tèrmica a partir de fonts d'energia renovable a la Comunitat Autònoma de Castella - La Manxa cofinançades amb fons comunitaris FEDER

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 256

Data de publicació: 26/09/2020

Termini:  30/11/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/26/pdfs/BOE-B-2020-32011.pdf

6. Ajudes a la inversió en instal·lacions de generació d'energia elèctrica amb energia de la biomassa, eòlica i solar fotovoltaica en la Comunitat Autònoma de Catalunya cofinançades amb fons comunitaris FEDER

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 255

Data de publicació: 25/09/2020

Termini:  30/11/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-B-2020-31552.pdf

7. Ajudes a la inversió en instal·lacions de producció d'energia tèrmica a partir de fonts d'energia renovable en la Comunitat Autònoma d'Extremadura cofinançades amb fons comunitaris FEDER

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 255

Data de publicació: 25/09/2020

Termini:  14/12/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-B-2020-31551.pdf

8. Ajudes a la inversió en instal·lacions de producció d'energia tèrmica a partir de fonts d'energia renovable en la Comunitat Autònoma de Madrid cofinançades amb fons comunitaris FEDER

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 255

Data de publicació: 25/09/2020

Termini:  14/12/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-B-2020-31550.pdf

9. Ajudes a la inversió en instal·lacions de producció d'energia tèrmica a partir de fonts d'energia renovable en la Comunitat Autònoma de Catalunya cofinançades amb fons comunitaris FEDER

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 255

Data de publicació: 25/09/2020

Termini:  30/11/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-B-2020-31549.pdf

10. Ajudes a la inversió en instal·lacions de producció d'energia tèrmica a partir de fonts d'energia renovable en la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia cofinançades amb fons comunitaris FEDER

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 255

Data de publicació: 25/09/2020

Termini:  23/11/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-B-2020-31547.pdf

11. Ajudes a la inversió en instal·lacions de generació d'energia elèctrica amb energia de la biomassa, eòlica i solar fotovoltaica en la Comunitat Autònoma d'Andalusia cofinançades amb Fons comunitaris FEDER

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 254

Data de publicació: 24/09/2020

Termini:  23/11/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/24/pdfs/BOE-B-2020-31464.pdf

12. Subvencions als programes d'escoles taller i cases d'oficis i de tallers d'ocupació, en l'àmbit exclusiu de gestió del citat servei, de projectes en col·laboració amb òrgans i organismes de l'Administració General de l'Estat

Núm. de butlletí: 246

Data de publicació: 15/09/2020

Termini:  16/10/2020

Organisme oficial: Ministeri de Treball i Economia Social

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/15/pdfs/BOE-B-2020-29958.pdf

13. Subvencions per a la Infraestructura de Medicina de Precisió associada a la Ciència i Tecnologia (IMPaCT) de l'Acció Estratègica en Salut 2017-2020

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 253

Data de publicació: 23/09/2020

Termini:  21/10/2020

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-B-2020-31337.pdf

Arxivat a: Articles