Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

23/05/2019

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts corresponents al Pla de renovació del parc nacional de maquinària agrícola (PLA RENOVE) per a l'exercici 2019

Butlletí Oficial de l'Estat

Núm. de butlletí: 88

Data de publicació: 12/04/2019

Termini: 15/09/2019

Organisme oficial: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-B-2019-16082.pdf

2. Ajuts a transportistes autònoms per carretera que abandonin l'activitat el 2019  

Butlletí Oficial de l'Estat

Núm. de butlletí: 87

Data de publicació: 11/04/2019

Termini: 12/05/2019

Organisme oficial: Ministeri de Foment

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/11/pdfs/BOE-B-2019-15979.pdf

3. Ajuts per a la formació en relació amb el transport per carretera per a l'any 2019

Butlletí Oficial de l'Estat

Núm. de butlletí: 87

Data de publicació: 11/04/2019

Termini: 12/05/2019

Organisme oficial: Ministeri de Foment

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/11/pdfs/BOE-B-2019-15978.pdf

4. Subvencions a organitzacions professionals i organitzacions de les cooperatives agràries d'àmbit estatal per al foment de les assegurances agràries, amb càrrec als pressupostos per a l'exercici 2019

Butlletí Oficial de l'Estat

Núm. de butlletí: 103

Data de publicació: 30/04/2019

Termini: 11/05/2019

Organisme oficial: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-B-2019-18876.pdf

5. Ajuts per a la realització de projectes en l'àmbit de les tecnologies habilitadores digitals (THD), dins del Pla estatal de recerca científica i tècnica i d'innovació 2017-2020

Butlletí Oficial de l'Estat

Núm. de butlletí: 97

Data de publicació: 23/04/2019

Termini: 20/05/2019

Organisme oficial: Ministeri d'Economia i Empresa

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-B-2019-17882.pdf

6. Convocatòria per a la selecció d'operacions que es finançaran amb el Fons social europeu en el marc del Programa operatiu d'inclusió social i economia social

Butlletí Oficial de l'Estat

Núm. de butlletí: 97

Data de publicació: 23/04/2019

Termini: 24/06/2019

Organisme oficial: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6059.pdf

7. Subvencions per a les actuacions de turisme i termalisme per a persones amb discapacitat durant l'any 2019

Butlletí Oficial de l'Estat

Núm. de butlletí: 103

Data de publicació: 30/04/2019

Termini: 30/05/2019

Organisme oficial: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-B-2019-18880.pdf

8. Programa d'ajuts HISPANEX per a persones físiques en l'àmbit universitari estranger per a la promoció exterior de la llengua i cultura espanyoles, corresponent a l'any 2019

Butlletí Oficial de l'Estat

Núm. de butlletí: 97

Data de publicació: 23/04/2019

Termini: 24/06/2019

Organisme oficial: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6059.pdf

 

Arxivat a: Articles