Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i PIMES

20/03/2019

Per a les empreses i PIMES a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts a la distribució i l'explotació d'espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. de butlletí: 7813
Data de publicació: 19/02/2019
Termini: sense determinar
Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7813/1727636.pdf
 
2. Ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. de butlletí: 7813
Data de publicació: 19/02/2019
Termini: 20/03/2019
Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7813/1727786.pdf
 
3. Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. de butlletí: 7814
Data de publicació: 20/02/2019
Termini: sense determinar
Organisme oficial: Departament d'Empresa i Coneixement
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7814/1727893.pdf
 
4. Subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a la contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat per a l'any 2019
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. de butlletí: 7810
Data de publicació: 14/02/2019
Termini: 31/10/2019
Organisme oficial: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7810/1727018.pdf
 
5. Ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal corresponents a 2019
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. de butlletí: 7810
Data de publicació: 14/02/2019
Termini: 15/03/2019
Organisme oficial: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7810/1727078.pdf
 
6. Ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. de butlletí: 7808
Data de publicació: 12/02/2019
Termini: 20/07/2019
Organisme oficial: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7808/1726522.pdf
 
7. Ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2019
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. de butlletí: 7806
Data de publicació: 8/02/2019
Termini: sense determinar
Organisme oficial: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7806/1725834.pdf

Arxivat a: Articles