Model 720: Declaració anual i informativa de béns i drets a l’estranger

27/02/2019

Des d'AUDRIA li recordem que el pròxim dilluns 1 d’abril, finalitza el termini per presentar la declaració anual i informativa de béns i drets situats a l’estranger, o model 720.

Estan obligades a presentar la declaració totes aquelles persones físiques o jurídiques que siguin residents a Espanya i siguin titulars de béns i drets ubicats a l’estranger on l’import dels mateixos superi la xifra de 50.000,00 euros.

En cas d’haver presentat la declaració anteriorment, no existirà de nou l’obligació de presentar, menys en el cas que s’hagi produït un increment de 20.000,00 euros.

Els béns a declarar són els següents:

•    Comptes i dipòsits comercialitzats per bancs estrangers.
•    Valors o drets, accions i participacions, assegurances de vida i invalidesa, així com rendes temporals i vitalícies, dipositades a l’estranger.
•    Béns immobles situats a l’estranger.

Tot i tractar-se d’una declaració merament informativa, la no presentació de la mateixa o la presentació fora de termini implicaria el pagament de sancions per cada dada o conjunt de dades no declarades.

Arxivat a: Articles