Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i PIMES

21/01/2019

Per a les empreses i PIMES a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. de butlletí: 7772
Data de publicació: 20/12/2018
Termini: 31/01/2019
Organisme oficial: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7772/1717369.pdf
 
2. Ajuts de minimis per a l'adquisició d'equips de mesura de la concentració de nutrients i/o equips electrònics de dosificació en cisternes d'aplicació de purí porcí corresponents a 2019
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. de butlletí: 7769
Data de publicació: 17/12/2018
Termini: 18/02/2019
Organisme oficial: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7769/1716594.pdf
     
3. Ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per col·laborar en el finançament de recursos materials i ajuts tècnics i personals a fi de garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat (UNIDISCAT)
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. de butlletí: 7775
Data de publicació: 27/12/2018
Termini: 28/01/2019
Organisme oficial: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7775/1718041.pdf
 
4. Subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent d'ocupació juvenil
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. de butlletí: 7763
Data de publicació: 07/12/2018
Termini: 22/12/2019
Organisme oficial: Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7763/1715096.pdf
 
5. Subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. de butlletí: 7769
Data de publicació: 17/12/2018
Termini: 01/04/2019
Organisme oficial: Institut Català d'Energia
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7769/1716632.pdf

Arxivat a: Articles