Ajudes i subvencions per a empreses i PIMES

21/01/2019

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts corresponents a les accions de dinamització «Redes de Investigación», del Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema de R+D+i, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020.
Butlletí Oficial de l'Estat
Núm. de butlletí: 303
Data de publicació: 17/12/2018
Termini: 5/03/2019
Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/17/pdfs/BOE-B-2018-59655.pdf

2. Suport financer a la inversió industrial en el marc de la política pública de reindustrialització i enfortiment de la competitivitat industrial en l'any 2018
Butlletí Oficial de l'Estat
Núm. de butlletí: 306
Data de publicació: 20/12/2018
Termini: 31/01/2019
Organisme oficial: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-60058
 
3. Ajuts Juan de la Cierva-Incorporación, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020
Butlletí Oficial de l'Estat
Núm. de butlletí: 311
Data de publicació: 26/12/2018
Termini: 5/02/2019
Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/26/pdfs/BOE-B-2018-61070.pdf
 
4. Ajuts Ramón y Cajal, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020
Butlletí Oficial de l'Estat
Núm. de butlletí: 311
Data de publicació: 26/12/2018
Termini: 30/01/2019
Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/26/pdfs/BOE-B-2018-61069.pdf
 
5. Ajuts corresponents a la convocatòria Plataformes Tecnològiques i d'Innovació del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020.
Butlletí Oficial de l'Estat
Núm. de butlletí: 302
Data de publicació: 15/12/2018
Termini: 14/02/2018
Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/15/pdfs/BOE-B-2018-59406.pdf
 
6. Subvencions per al desenvolupament de nous mercats i campanyes de promoció dels productes de la pesca i de l'aqüicultura 2019
Butlletí Oficial de l'Estat
Núm. de butlletí: 301
Data de publicació: 14/12/2018
Termini: 8/01/2019
Organisme oficial: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/14/pdfs/BOE-B-2018-58911.pdf

Arxivat a: Articles