CATALUNYA. Ajudes i subvencions per empreses i PIMES

18/12/2018

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d'ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions per al fomento de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys en el mercat laboral.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. de butlletí: 7748
Data de publicació: 15/11/2018
Termini: sense determinar
Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1711626&type=01

 
2. Ajuts en espècie, en la modalitat d'assessorament individualitzat i suport tècnic, dins del marc del servei d'assessorament per a la millora de la participació interna de les entitats sense ànim de lucre de Catalunya.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. de butlletí: 7750
Data de publicació: 19/11/2018
Termini: 12/12/2018
Organisme oficial: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1712137

 
3. Ajuts per a xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca, susceptibles de ser cofinançats parcialment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. de butlletí: 7758
Data de publicació: 29/11/2018
Termini: sense determinar
Organisme oficial: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=835535

 
4. Ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec, per al finançament de promocions d'habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer en règim general regulada per la Resolució GAH/527/2018, de 16 de març.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. de butlletí: 7753
Data de publicació: 22/11/2018
Termini: sense determinar
Organisme oficial: Agència de l'Habitatge de Catalunya
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1712668&type=01
 
5. Subvenció 2018-2019 a projectes municipals per a l'autoocupació.
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Núm. de butlletí: 2018042443
Data de publicació: 23/11/2018
Termini: 15/09/2019
Organisme oficial: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2018&11/022018022645.pdf

 
6. Subvenció destinada a fomentar la creació d'ocupació al municipi.
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
Núm. de butlletí: 224
Data de publicació: 22/11/2018
Termini: 31/12/2018
Organisme oficial: Ajuntament d'Ascó
https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20181122&anyp=2018&num=09800&v=i

Arxivat a: Articles