La seva empresa està preparada per mitigar els efectes del Brexit?

05/12/2018

Les empreses han de preparar els seus plans de contingència per mitigar els efectes de la sortida del Regne Unit de la UE el 2019.

El Regne Unit es convertirà, a partir de les 00.00 hores del 30 de març de 2019 en un "tercer país", o el que és el mateix, en un país no membre de la Unió Europea (UE).

La Unió Europea i el Regne Unit han signat un acord de retirada que estableix les condicions de sortida. Un acord que ara ha de ser ratificat pel Parlament del Regne Unit, com a tràmit final per a la seva sortida efectiva.

No obstant això, per al cas que s'arribés a la data de sortida sense que el Parlament del Regne Unit hagi ratificat aquest acord, convé cridar l'atenció als operadors econòmics sobre les repercussions que haurien de tenir en compte.

A falta de ratificació de l'acord per part del Parlament Britànic, queden oberts diversos escenaris de sortida, i les empreses espanyoles que tenen relacions comercials amb el Regne Unit s'han de preparar davant dels diferents escenaris i a la futura relació amb aquest país.

En aquest sentit, la Secretaria d'Estat de Comerç, dependent del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, ha llançat una campanya divulgativa per preparar les empreses espanyoles davant la situació provocada pel Brexit.

Per a això ha preparat una sèrie de fitxes pràctiques per orientar les empreses en funció del seu sector empresarial i la seva relació amb el Regne Unit. Aquest material ja es troba disponible a la web de la Secretaria d'Estat de Comerç. També s'abordaran els efectes que tindrà el Brexit en el comerç de béns, serveis, inversions i contractació pública.

Font: Misterio de Industria, Comercio y Turismo

Arxivat a: Articles